۱۳۹۷/۰۳/۱۳ - ۱۰:۴۲
دانلود بخشنامه مالیات بر درآمد حقوق سال ۹۷
۱۳۹۶/۱۱/۱۰ - ۱۶:۰۰
بنا به اختیار حاصل از مفاد ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم، مقرر می شود رسیدگی به شکایات مالیاتی اشخاص حقیقی تا سقف مبلغ پانصد میلیون ریال و اشخاص حقوقی تا سقف پنج میلیارد ریال مالیات های قطعی شده اعم از منابع مالیات های مستقیم و غیرمستقیم (مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره مالیاتی و تجمیع عوارض) در هیات ماده ۲۵۱ مکرر مرکز استان انجام شود.

صفحات

ورود کاربر

لینک های مرتبط