سند "اصول اساسي براي نظارت بانكي مؤثر" به ۲۹ اصل ارتقاء يافت
رعايت حداكثر نرخ سود تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار
ارسال الکترونيکي صورت معاملات، گامي مثبت در تعالي نظام مالياتي
ماليات و توسعه زير ساخت هاي کشور
ماليات و نقش آن در رونق اقتصادي
معجزه ارائه پیش‌نویس گزارش حسابرسی داخلی
وحید منتی - حسابدار رسمی - ‌دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران
گفتگوی منتشرشده در روزنامه کسب و کار با جناب آقای محامی (عضو هیأت مدیره جامعه)، مورخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۳
اطلاعیه بانک مرکزی
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص حذف عبارت " و ابطال آن"
سازمان حسابرسی
پیش نویس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شماره ۵ با عنوان «داراییهای ثابت مشهود» و شماره ۶ با عنوان «موجودیها» منتشر شد.
قابل توجه موسسات حسابرسی عضو (پرسنل موسسات حسابرسی)

صفحات

ورود کاربر

لینک های مرتبط